Get Adobe Flash player

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ZAWKRZE", 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 13/14 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę, wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z Q3 = 1,6m3/h do Q3 = 2,5m3/h, Ø 15 w ilości 7748 sztuk z odczytem radiowym.

Specyfikację można odebrać w biurze Spółdzielni: 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 13/14, pokój nr 3 za opłatą w wysokości 300zł + 23% VAT.

Termin składania ofert do dnia 10.03.2021r (sekretariat) do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 10.03.2021r o godz. 10:30. Nr tel. (023) 654-30-26.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAWKRZE" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Zawkrze" w Mławie ogłasza przetarg na "Wykonanie przeglądów: instalacji elektrycznej i piorunochronnej" w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, garażach i obiektach użyteczności publicznej w zasobach Spółdzielni i Zarządzanych przez Spółdzielnię.

Oferty prosimy składać do dnia 18.02.2021r. do godz.10.00 w sekretariacie siedziby SMLW "Zawkrze" w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej".

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godz. 10 30 w pokoju Nr 7 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Zawkrze" w Mławie ogłasza przetarg na "Wykonanie przeglądów w latach 2021, 2022, 2023 instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniach, lokalach użytkowych (w tym informacja o możliwości odcięcia zaworów gazowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych), instalacji na klatkach schodowych i piwnicach, kotłowniach oraz urządzenia w szafkach na zewnątrz budynków w budynkach zasobów Spółdzielni i zarządzanych przez Spółdzielnię".

Oferty prosimy składać do dnia 18.02.2021r.do godz. 11.00 w sekretariacie siedziby SMLW "Zawkrze" w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w kopercie z dopiskiem "Przeglądy instalacji gazowej w latach 2021, 2022, 2023".

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godz. 11.30 w pokoju Nr 7 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego znajdującego się na dz. nr 193/130; 193/45; 178/10 i 179/7 wraz z wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej  oraz infrastruktury zewnętrznej, tj. parkingów, chodników, zieleni i obiektów małej architektury.
Budowa obejmuje wykonanie kompletnego obiektu o konstrukcji tradycyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi bez „białego montażu”, podłóg, glazury, terakoty, malowania i drzwi wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
06-500 Mława ul. Sienkiewicza 13/14 pok. 4 - koszt specyfikacji – 200 zł + VAT
Wysokość wadium -  250.000,00 zł (słownie:  dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)  płatne przelewem na konto Spółdzielni .                     
Osoby upoważnione do kontaktów i udzielania wyjaśnień: Paweł Bodziałko, Anita Leyko, Marta Kowalska (tel. 23 654-30-26).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Logowanie

Odwiedziło nas

1185229
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
175
385
5802
1185229

Online

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Awarie i usterki SMLW
609 422 100, (23) 654 42 11
Pogotowie Energetyczne
(23) 654 76 20
Pogotowie Gazowe
(23) 655 01 62
Pogotowie Ciepłownicze
(23) 654 35 06
Pogotowie Wod.-Kan.
(23) 654 23 21, (23) 654 36 71
 • Główny e-mail do Spółdzielni
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Niektóre zasoby naszej spółdzielni. Więcej...
 • Niektóre zasoby naszej spółdzielni. Więcej...
 • Niektóre zasoby naszej spółdzielni. Więcej...